Hình ảnh ở Trường Sa đảo Nam Yết

Đăng bởi admin vào

công tác tạo đảo Nam Yết nằm trong quần thểTrường sa thuộc Biển đảo Việt Nam


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.